Patent Tescili

patenttesciliBuluş yapmak insan zekasının ürünü olarak yeni bir ürün, bir problemin çözümü gibi malzemeler olabilmektedir. Yeni fikir bir ürün veya üretim sistemi olabilir.  Patent, bir buluş, yaratıcı bir yöntem gibi özellikle teknoloji alanındaki veya tarım alanında uygulamalar gibi çözümlerdir.

Patent bir tasarıma, teknolojik icatlara, tarımla ilgili çözümlere resmi makamlardan alınan belgedir. Patent bir buluş yapan kişinin veya firmanın bu ürünü belli bir süre ile üretme, kullanma, satma hakkıdır. Buluş sahibinin bu hakkı aldığını gösteren belgeye de patent denir.  Patent hakkı kişiler ve firmalardan ayrı olarak ülkelerinde ilgilendiği bir alandır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için teknoloji transferlerinin aracı olmasından dolayı önemli bir yer tutar. Patent sınai mülkiyet hakkıdır.

Patent hakkı özellikle endüstri alanında bir buluşu yapan kişiye resmi organlarca bu buluşu kullanma hakkıdır. Bir belge verilir ve yeni ürünü buluşu yapan kişi dışında kimse kullanamaz. Patent belli süreler için kişilere verilmektedir. Bu süre zarfında buluşu yapılan ürün sadece patent sahibi tarafından kullanılabilir. Marka tescili ile benzerlik göstermektedir. Amaç ürünü ve yaratıcısını veya sahibini korumak tır.
Patent tescili sadece buluş sahibini korumakla kalmaz ülke çapında ve uluslar arası boyutta da önemi vardır. Patent işlemleri yeni buluşları koruma altına alarak tanınmalarını sağlar. Kişilerin yaratımları konusunda destekçi bir sistemdir. Ayrıca teknoloji transferlerinin devamını sağlayarak, yabancı yatırımların artmasına yol açması ve sınai politikalar açısından da patent tescili önemlidir.

Yanı sıra yapılan buluşların paylaşımının gerçekleşmesini sağlayan önemli bir sistemdir. Yeni bir ürün veya sistem yaratan kişiler veya firmalar bu iş için zaman, emek ve para harcarlar. Ürünlerini patent tescili yaptırarak hem duyurmak ve toplum içinde yaygınlaştırmak ve duyurmak isterler hem de koruma altına alınmasını isterler. Bu iş için tek yol patent tescilidir.

Buluş sahipleri icat ettikleri ürünlere patent alırlarsa bu ürünlerin izinsiz olarak üretimini ve kullanımını engellemiş olurlar. Ayrıca bu ürünlerin satışını, ihracatını da belli bir süre için engellemiş olurlar. Bunun için buluşu yapan kişiler buluşunun detaylarını herkesin ulaşabileceği patent belgesinde anlatır ve böylece patent belgesi alırlar. Bir anlamda patent belgeleri buluş sahipleri ile toplum arasında bir sözleşme belgesi niteliğindedir.

Patent almak için çeşitli işlemler yapmak gereklidir. Marka tescili gibi patent başvuruları da Türk Patent Enstitüsüne yapılmaktadır. Ama başvuru öncesinde buluş sahibi ön araştırma yapmalıdır. Buluşun tekniği araştırılır, benzer patentli buluşlarla teknikler karşılaştırılır. Böylece icadın özgün mü değil mi olduğunu ortaya çıkmış olur. Ön araştırma süreci Enstitüye başvurmadan önce yapılır ve reddedilme olasılığına karşı bir önlem niteliğindedir.
Patent tescili için başvuru yapabilmek için buluşun yenilikçi olması gerekmektedir. Başkaları tarafından yazılı, sözlü olarak veya uygulamada ortaya koyulmamış olması gerekir. Buluşun uygulanabilir nitelikte olması da önem teşkil eder. Sanayi alanında veya tarım alanında uygulanabilir özellikte buluşlar istenmektedir. Bunların aksine bilimsel teoriler, matematik metotları gibi uygulaması olamayan buluşlara patent alınamaz.

Oyun ve ticari planlar, kurallarla ilgili projelere de patent alınamaz. Ayrıca edebiyat alanında ortaya konan yaratımlara, estetik ve bilimsel eserlerin de patent alma hakkı yoktur. İnsan ve hayvanlarda uygulanacak cerrahi yöntemler veya teşhis, tedavi yöntemlerine de patent uygulaması olamaz.